۸ مرحله در یک کمپین تبلیغاتی [ بخش دوم ]

[ بخش دوم ] ————- [ بخش اول ] ۵٫ انتخاب طراحان: برای اینکه بتوانید تبلیغات خوب و موثری داشته باشید باید از متخصصان طراحی کمک بگیرید مگر اینکه بخواهید کار طراحی و نوشتن تبلیغات را خودتان انجام دهید. یافتن یک آزادکار یا شرکت مناسب نیازمند بررسی نمونه کارها و نرخ انجام آن است. اگر […]

۸ مرحله در یک کمپین تبلیغاتی

[ بخش اول ] در حالی که بیشتر نشریات و شرکت ها امروزه به دنبال این موضوع هستند که سرمایه زیادی بر روی تبلیغات صرف نکنند اما این مورد به هیچ عنوان توصیه نمی شود. در عوض، نگاه کردن به تبلیغات همانند یک پروژه کسب وکار می تواند تضمین کند که بودجه تبلیغاتی شما واقعا […]