photo_2016-07-06_21-17-34 نرم افزار موبایل پرس آگهی

دانلود رایگان نرم افزار اندروید تلفن همراه پرس آگهی

140425204838_image-mots-business تاریخچه بازاریابی

بازاریابی از گذشته تا کنون بازاریابی هم همانند بسیاری از علوم دیگر یک سیر تحول تاریخی داشته و در هر دوره ویژگی های خاصی داشته که آن را رفته رفته پخته تر کرده است. بازاریابی به علت اینکه با تکنولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد این روزها رشد سریع تری پیدا کرده و هر روز ابزارها و […]

751506_810 تاریخچه تبلیغات

بعد زمانی تبلیغ را نمی توان از تاریخ انسان تفکیک کرد. تبلیغات با نقطه آغازین خلقت انسان وهبوط آدم بر زمین پیوند دارد. چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد است و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه دارد. تاریخ پر نشیب و فراز جوامع انسانی گواهی می دهد که تبلیغ و […]